Projekt

Under åren har vi upparbetat en bred kunddatabas inom alla våra divisioner. Här under projekt kan ni se pågående och kommande projekt med respektive kontaktuppgifter.

För att nämna några av de uppdragsgivare vi arbetar med så har vi bl a Skanska, JM, PEAB, Vattenfall ONE Nordic m fl.

Vattenfall Nordic AB:

Pågående linjearbeten i södra Stockholm med närliggande öar.

Pågående linjearbeten i Stockholms mellersta skärgård

ONE Nordic AB:

Pågående linjearbeten runt Norrtälje området

Scandinavisk Elkraft AB:

Kommande linjearbeten från midsommar i södra Sverige