Våra divisioner

Företaget är indelat i tre divisioner för att kunna specialisera oss inom vart och ett av dem.

Inom varje division finns en erfaren kontaktperson och ett antal yrkeskunniga maskinförare. Samtliga maskiner har för sin division ett stort utbud av specialtillbehör för att på bästa sätt tillmötesgå kundönskemålen.

Samtliga maskinister/förare har idag en APP(by WEBAppar.se) för att skriva tidrapporter i sina telefoner. Som uppdragsgivare attesterar du och får den i din email utan fördröjning.